Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Trần Nhân Tông

Thôn Phước Long - Hòa Tâm, Xã Hòa Tâm, Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
02573.513128
trannhantong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn